Rețea transfrontalieră integrată pentru servicii avansate de sănătate în domeniul Obezității, Diabetului și a altor tulburări metabolice - OBDIA-NET

“Rețea transfrontalieră integrată pentru servicii avansate de sănătate în domeniul Obezității, Diabetului și a altor tulburări metabolice - OBDIA-NET”

Specialiștii IMSP Institutul Mamei și Copilului de comun cu USMF” Nicolae Testemițanu” participă la proiectul “Rețea transfrontalieră integrată pentru servicii avansate de sănătate în domeniul Obezității, Diabetului și a altor tulburări metabolice - OBDIA-NET”.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene.

OBIECTIVE:

  • crearea unei rețele de excelență în furnizarea de servicii de sănătate, cercetare medicală (fundamentală, preclinică și clinică) și educație medicală între entități cu expertiză în domeniul patologiilor obezității/diabetului/bolilor de nutriție.
  • diminuarea decalajului dintre cunoștințe și practică în managementul obezității, diabetului și a altor tulburări nutriționale prin consolidarea capacității instituționale și o abordare multidisciplinară.
  • generarea de sinergii între sistemul de cercetare, practica medicală și sistemul educațional, care vizează îmbunătățirea serviciilor de sănătate și a sănătății la nivel regional (elaborarea de politici, protocoale și ghiduri)

OBIECTIVE SPECIFICE:

  • Crearea și dezvoltarea unei rețele transnaționale și multidisciplinare (cercetare/servicii medicale/educație) constând în înființarea a 12 centre tematice, interconectate, care deservesc populația regională în zona de frontieră. Această rețea va consta din: un pilon ‘’HARD’’: o infrastructură (rețeaua de noi centre dotate) care va furniza servicii medicale directe pentru populația din regiune și servicii de cercetare și educație în numele universităților parteneri.
  • Un pilon ‘’SOFT’’: formarea de legături/fluxuri și un concept interdisciplinar de unificare și combinare a mai multor abordări ale patologiilor obezității/diabetului/bolilor de nutriție.
  • Dezvoltarea sistemului educațional din domeniul medicinii în regiune și dezvoltarea instituțională a partenerilor implicați prin achiziționarea de facilități și înființarea de laboratoare de cercetare și predare în cele două instituții partenere.
  • Îmbunătățirea serviciilor de consultanță pentru populație, management al serviciilor, reglementare și politici publice în tratamentul/profilaxia/prevenirea obezității, diabetului și a altor tulburări nutriționale, prin implicarea factorilor de decizie și furnizarea de propuneri de politici, ghiduri și protocoale de bună practică.

Detalii: https://obdia-net.grant.umfiasi.ro/

 

 

 

 

 Copyright © 2021. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.