Tarife

    Anexa nr.3 la HG nr.1020 din 29.12.2011, modificată prin HG nr.1285 din 19.12.2018
CATALOGUL TARIFELOR UNICE

pentru serviciile medico-sanitare prestatecontra plată de către instituțiile medico-sanitare publice, precum și pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, prestate de instituțiile medico-sanitare și cele private

 

Nr.crt. Denumirea serviciilor Unitatea de măsură Tarifele (lei)
1 2 3 4
  Capitolul  A     
  STOMATOLOGIE    
  I. Consultaţii stomatologice    
1. Consultaţia profesorului-doctor habilitat 1 vizită 150
2.  Consultaţia conferenţiarului-doctor în ştiinţe medicale 1 vizită 123
3. Consultaţia primară a medicului stomatolog 1 vizită 107
  II. Tratarea dinţilor    
4. Tratarea cariei dentare 1 şedinţă 124
5. Tratarea cariei dentare 2 şedinţe 187
6. Tratarea pulpitei dintelui monoradicular 1 şedinţă 200
7. Tratarea pulpitei dintelui biradicular 1 şedinţă 245
8. Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular 1 şedinţă 286
9. Tratarea pulpitei dintelui monoradicular 2 şedinţe 262
10. Tratarea pulpitei dintelui biradicular 2 şedinţe 319
11. Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular 2 şedinţe 372
12. Tratarea pulpitei dintelui monoradicular 4 şedinţe 371
13. Tratarea pulpitei dintelui biradicular 4 şedinţe 427
14. Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular 4 şedinţe 481
15. Tratarea periodontitei dintelui monoradicular 1 şedinţă 212
16. Tratarea periodontitei dintelului biradicular 1 şedinţă 268
17. Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular 1 şedinţă 322
18. Tratarea periodontitei dintelui monoradicular 2 şedinţe 268
19. Tratarea periodontitei dintelului biradicular 2 şedinţe 325
20. Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular 2 şedinţe 378
21. Tratarea periodontitei dintelui monoradicular 4 şedinţe 431
22. Tratarea periodontitei dintelului biradicular 4 şedinţe 449
23. Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular 4 şedinţe 502
24. Retratarea periodontitei dintelui monoradicular 4 şedinţe 389
25. Retratarea periodontitei dintelui biradicular 4 şedinţe 446
26. Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular 4 şedinţe 499
27. Detartraj total  1 şedinţă 193

 

Citește mai departe

  

 

 Copyright © 2023. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.