Știință și cercetare

Rapoarte anuale de implementare a proiectelor științifice din cadrul Programului de Stat 2020-2023

06 Decembrie 2022
Rapoarte anuale de implementare a proiectelor științifice din cadrul Programului de Stat 2020-2023

 RAPORT ȘTIINȚIFIC ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) ”Impactul imunizării asupra morbidităţii şi mortalităţii copiilor prin boli respiratorii în Republica Moldova” RAPORT STIINTIFIC ANUAL 2022 privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020—2023) Integrarea diagnosticului, tratamentului si profilaxiei bolilor netransmisibile continuitatea ingrijirilor materne si perinatale bazate pe ciclul vietii” RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) Optimizarea conduitei diagnostico-curative în dizabilitățile funcționale perineale la copiii operați pentru malformații colo-recto-anale, perineale și a axului neural spinal RAPORT ȘTIINȚIFIC ANUAL 2022 privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020–2023) ”Medicina genomică și cercetarea metabolomică în serviciul profilaxiei maladiilor genetice pentru generații sănătoase în Republica Moldova”

Rapoarte anuale de implementare a proiectelor științifice din cadrul Programului de Stat 2020-2023

01 Decembrie 2021
Rapoarte anuale de implementare a proiectelor științifice din cadrul Programului de Stat 2020-2023

 RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023)”Medicina genomică și cercetarea metabolomică în serviciul profilaxiei maladiilor genetice pentru generații sănătoase în Republica Moldova”– Natalia UȘURELU RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) ”Integrarea diagnosticului, tratamentului și profilaxiei bolilor netransmisibile în continuitatea îngrijirilor materne și perinatale bazate pe ciclul vieții” – Victor PETROV RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) ”Optimizarea conduitei diagnostico-curative în dizabilitățile funcționale perineale la copiii operați pentru malformații colo-recto-anale, perineale și axului neural spinal”

Rapoarte anuale de implementare a proiectelor științifice din cadrul Programului de Stat 2020-2023

02 Decembrie 2020
Rapoarte anuale de implementare a proiectelor științifice din cadrul Programului de Stat 2020-2023

 RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023)”Medicina genomică și cercetarea metabolomică în serviciul profilaxiei maladiilor genetice pentru generații sănătoase în Republica Moldova”– Natalia UȘURELU RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) ”Integrarea diagnosticului, tratamentului și profilaxiei bolilor netransmisibile în continuitatea îngrijirilor materne și perinatale bazate pe ciclul vieții” – Victor PETROV RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) ”Optimizarea conduitei diagnostico-curative în dizabilitățile funcționale perineale la copiii operați pentru malformații colo-recto-anale, perineale și axului neural spinal” RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) ”Impactul imunizării asupra morbidităţii şi mortalităţii copiilor prin boli respiratorii în Republica Moldova” - REVENCO Ninel RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) ”Medicina genomică și cercetarea metabolomică în serviciul profilaxiei maladiilor genetice pentru generații sănătoase în Republica Moldova” - UȘURELU Natalia RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020- 2023) - "Optimizarea conduitei diagnostico-curative în dizabilitățile funcționale perineale la copiii operați pentru malformații colo-recto-anale, perineale și a axului neural spina" Boian Veaceslav RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) Integrarea diagnosticului, tratamentului și profilaxiei bolilor netransmisibile în continuitatea îngrijirilor materne și perinatale bazate pe ciclul vieții

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

04 Octombrie 2019
Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat Candidat _ SACARĂ Victoria_ Consultanți ştiinţifici: DUCA Maria, doctor habilitat în științe biologice, academician al AȘM, profesor universitar GROPPA Stanislav, doctor habilitat în științe medicale, academician al AȘM, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat ___DH 162,02-03_ Tema tezei PARTICULARITĂȚILE MOLECULAR-GENETICE ALE PATOLOGIILOR NEUROMUSCULARE FRECVENT ÎNTÂLNITE ÎN REPUBLICA MOLDOVA Specialitatea _162.02 – GENETICA OMULUI ȘI ANIMALELOR Data __18.10.2019_ Ora ____14.00_ Local__ Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (str. Academiei 3/2, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova)___ Teza de doctor habilitat şi autoreferatul pot fi consultate la biblioteca Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

Se anunță susținerea tezei de doctor în medicină Gorincioi Nadejda

27 Mai 2019
Se anunță susținerea tezei de doctor în medicină Gorincioi Nadejda

Se anunță susținerea tezei de doctor în medicină Pretendent: Gorincioi Nadejda Conducător/consultant științific: Stanislav Groppa - Doctor habilitat în științe medicale, Profesor universitar, Academician al Academiei de Ştiințe a Moldovei, Specialitatea 321.05 – Neurologie clinică Componenţa consiliului ştiinţific specializat: (conform ordinului emis de ANACEC) Hadjiu Svetlana, Doctor habilitat în științe medicale, Conferențiar universitar – președinte Zota Eremei, Doctor în științe medicale, Conferențiar universitar – secretar Manole Elena, Doctor în științe medicale, Conferențiar universitar Odobescu Stela, Doctor habilitat în științe medicale, Conferențiar cercetător Ghindă Serghei, Doctor habilitat în științe medicale, Profesor cercetător Plăcintă Gheorghe, Doctor habilitat în științe medicale, Conferențiar universitar Curocichin Ghenadie, Doctor habilitat în științe medicale, Conferențiar universitar

Fișele de evaluare ale Raportului științific final al proiectelor instituționale IMSP IMșiC finisate în anul 2018

05 Aprilie 2019
Fișele de evaluare ale Raportului științific final al proiectelor instituționale IMSP IMșiC finisate în anul 2018

 Raportul ştiințific final al proiectului instituţional ”Evaluarea factorilor determinanţi ai morbidităţii şi mortalităţii copiilor prin maladii genetice şi profilaxia lor în populaţia Republicii Moldova” (METABGEN), cifrul proiectului 15.817.04.32A, conducător de proiect – Natalia Uşurelu Raportul științific final a proiectului instituțional ” Aplicarea diferențiată a metodelor clasice, laparascopic asistate și minim invazive în tratamentul chirurgical al malformațiilor intestinale la copii”, cifrul proiectului 15.817.04.31A, conducător de proiect – Boian Gavril Raportul științific final al proiectului instituțional „Mortinatalitatea în Republica Moldova: estimarea factorilor medico-sociali și direcțiile principale de micșorare a pierderilor fetale”, cifrul proiectului 15.817.04.31 A, conducător de proiect – Ștefan Gațcan, dr.în șt.med., conf. cercetător Raportul ştiințific final al proiectului tinerilor cercetători ”Evaluarea spectrului aminoacizilor și a profilului mutațional-genetic în genele metabolismului Homocisteinei la copiii cu obezitate” (acronim: AMINOGENO), cifrul proiectului 16.80012.0433F nr. 12/3 TC, conducător de proiect – Elena Samohvalov Raportul științific final al proiectului instituțional ”Prevenirea dizabilităţilor, inclusiv a paraliziei cerebrale, la copiii prematuri prin creşterea accesului la servicii calitative şi echitabile de detecţie şi intervenţie timpurie”, cifrul proiectului 15.817.04.33 A, conducător de proiect – Ala Curteanu, dr.medicină, conf. cercetător

Teza pentru obtinerea gradului stiințific de doctor habilitat în stiinte medicale

16 Mai 2017
Teza pentru obtinerea gradului stiințific de doctor habilitat în stiinte medicale

ANOMALIILE DE DEZVOLTARE ALE ORGANELOR GENITALE FEMININE: OPTIMIZAREA DIAGNOSTICULUI ȘI TRATAMENTULUI Autor: Mișina Ana Gradul: doctor habilitat în științe medicale Specialitatea: 321.15 – OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE Anul: 2017 Consultant ştiinţific: Cernețchi Olga, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Om Emerit Consultant ştiinţific: Gudumac Eva, dr. hab. șt. med., profesor universitar, academician AȘM, Om Emerit Instituţia: IMSP Institutul Mamei și Copilului

 

 Copyright © 2023. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.