Cine suntem

Viziunea, Misiunea și Valorile IMSP IMșiC 

 

Fiind instituție de nivel III, cu profil științifico-curativ, misiunea IMSP IMșiC este de a contribui la ameliorarea și menținerea sănătății mamei și copilului din întreaga R.M., oferind servicii medicale de calitate într-un mediu plăcut și sigur, cei mai buni profesioniști în domeniu, aplicare de practici internaționale și tehnologii moderne, încrederea pacientului reprezentînd un indicator al calității serviciului medical.

 

 

Viziunea IMSP IMșiC este de a deveni o instituție preferențială atât pentru pacienți cât și pentru personalul medical, care va îmbunătăți considerabil calitatea vieții societății.

 

 

 

 

 

 

                     

1. Integritate

Suntem onești, deschiși și ne păstrăm obiectivitatea în orice interacțiune. Reacționăm față de comportamentele lipsite de etică și profesionalism.

     

4. Calitate

Acordăm o îngrijire optimă pacientului bazată pe folosirea protocoalelor standarte de  tratament, a serviciilor posibile suplimentare, individuale în sistemul relații interpersonale, constructive medic-pacient.

 

  

3. Progres și profesionalism

Oferim posibilitatea instruirii și dezvoltării, fiecărui angajat, întrucît suntem conștienți că instruirea și aprecierea resurselor umane este cheia performanței. Investim în tehnologii avansate de diagnostic și tratament.

  

 

2. Respect

Respectăm drepturile pacienților și a angajaților. Pledăm pentru un comportament politicos și binevoitor față de pacienți, cît și față de angajați.

     

5. Apartenență și dedicare

Instituția este mai mult decât un loc de muncă, este o echipă de care ne simțim atașați, implicându-ne cu tot sufletul în ceea ce facem.

Scurt istoric

            Centrul Republican de Ocrotire a Sănătăţii Mamei şi Copilului şi-a început activitatea în 1982, acordând servicii de înaltă calitate mamelor şi copiilor (de la 0 pînă la 18 ani) din întreaga republică. Timp de 8 ani (1983-1991), în calitate de medic-şef al Centrului de Ocrotire a Sănătăţii Mamei şi Copilului a activat Gheorghe Russu.

            Ideea fondării IMşiC a fost lansată încă de Nicolae Testemiţanu, ministru al Sănătăţii al RSSM în anii 1962-1968, şi Gheorghe Palade, pe atunci obstetrician-ginecolog principal al Ministerului Sănătăţii. Necesitatea fondării Institutului era dictată de indicii îngrijorători ai mortalităţii materne, perinatale şi infantile, morbidităţii generale a copiilor din republică.            Susţinători şi promotori înflăcăraţi ai acestei idei au fost Chiril Draganiuc, ministru al Sănătăţii în anii 1974-1990, şi Nicolae Leşanu, prim- viceministru.

            Institutul a fost creat în 1988, prin decizia Consiliului de Miniştri al RSSM. Director întemeietor al IMşiC a fost profesorul universitar Eugen Gladun, care a deţinut acest post în anii 1988-1998 şi 2000-2003, cu o întrerupere pe perioada aflării în postul de ministru al Sănătăţii al RM. În 1998-1999, funcţia de director interimar al IMşiC a deţinut-o profesorul Petru Stratulat. În 2003, funcţia de director al IMşiC a fost preluată de Ludmila Eţco, doctor habilitat în medicină, eleva profesorului Eugen Gladun.

            La 12 decembrie 2003, prin ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 329 din 25 noiembrie, în baza Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, a fost creată Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, unitate ce îşi desfăşoară activitatea conform principiului de autofinanţare şi nonprofit.

 Prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 88 din 01.02.2013 se aprobă schimbarea denumirii Instituţia Medico-Sanitară Publică Institututul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului în denumirea IMSP Institutul Mamei și Copilului.

            IMSP IMşiC este subordonată Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova (fondator) şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei, fiind membru de profil al acesteia potrivit Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15 iulie 2004 (art. 131), având ca direcţie de cercetare sănătatea mamei şi copilului.

            IMSP IMşiC este instituţia de frunte a Republicii Moldova în domeniul obstetricii, ginecologiei, neonatologiei şi pediatriei (somatice şi chirurgicale), are un profil ştiinţifico-curativ, execută proiectele statale de bază şi implementează tehnologiile moderne în medicină, în aşa mod realizând scopul nobil de ocrotire a sănătăţii mamei şi copilului.

Este centrul ce acumulează şi aplică în practică realizările ştiinţifice ale savanţilor autohtoni şi străini, iniţiază, îndrumă şi coordonează activitatea zilnică a centrelor regionale.

Actualmente, instituția este condusă de către medic obstetrician-ginecolog, doctor în științe medicale, Sergiu Gladun

 

IMSP IMşiC are următoarele direcţii de activitate:

* Ştiinţifică

* Organizator-metodică

* Diagnostică

* Curativ-profilactică

* Recalificarea cadrelor medicale superioare şi medii

* Instruire prin facultate, rezidenţiat, studii postuniversitare

* Promovarea modului sănătos de viaţă         

La moment, IMSP IMşiC  dispune de un staţionar cu 1003 paturi (315 – în Centrul perinatal nivelul III,  260 – chirurgie pediatrică, 280 - în Clinica Pediatrie), 150 paturi în Clinica “Em.Coţaga”, 84 – Reanimare și Terapie Intensivă şi 2 Policlinici republicane consultative: pentru femei şi pentru copii. 

             

Resursele Umane și pregătirea profesională

            În 2020, Instituţia are un potenţial de  2294 lucrători, inclusiv 30 colaboratori ştiinţifici, 465 medici, 172 medici rezidenți, 648 asistente medicale, 122 moașe, personal inferior 545, perosnal auxiliar 266.

            Clinica IMC dispune de echipament şi aparataj performant, laboratoare moderne, de servicii auxiliare de confirmare diagnostică, constituind instituţia medicală de nivelul cel mai înalt. În conformitate cu Programul Naţional, ea acoperă întreaga arie teritorială a RM.

            În cadrul Instituţiei se desfăşoară studii ştiinţifice în domeniul obstetricii şi ginecologiei, perinatologiei, pediatriei somatice şi chirurgicale, conform planurilor tematice din cadrul secţiilor ştiinţifice. Pregătirea doctorilor în medicină în domeniul obstetricii-ginecologiei şi pediatriei constituie unul dintre obiectivele IMşiC, precum şi instruirea specialiştilor prin doctorantura şi secundariat clinic.

            Prin Hotărârea Guvernului RM nr. 42 din 12.04.2006 „Cu privire la Clinica Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” Instituţia a fost acceptată ca bază clinică a 18 catedre ale USMF „Nicolae Testemiaţnu”, acestea efectuând instruirea studenţilor, rezidenţilor şi perfecţionarea continuă a medicilor din întreaga republică. Datorită sacrificiului colaboratorilor catedrelor USMF „Nicolae Testemiţanu”, relaţiilor colegiale cu medicii clinicieni şi cercetătorii ştiinţifici, este organizată acordarea asistenţei medicale spitaliceşti şi de ambulator de înaltă calitate în cadrul secţiilor curative ale IMSP IMşiC prin participarea savanţilor în procesul curativ, efectuarea intervenţiilor chirurgicale şi investigaţiilor clinice, organizarea conferinţelor matinale şi morfologice, vizitelor şi consulturilor medicale, elaborarea şi implementarea metodelor noi de diagnostic şi tratament, recuperarea medicală, profilaxia, asigurarea procesului de instruire universitară, postuniversitară şi continuă a medicilor specialişti, implementarea medicinei bazate pe dovezi.

            Instituţia îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu Centrul Ştiinţifico-Practic de Management şi Sănătate Publică, Centrul Naţional de Medicină Preventivă, cu importante organizaţii internaţionale - OMS, UNICEF, UNFPA,  centre universitare şi structuri guvernamentale din Japonia, Franţa, Suedia, SUA, Canada, România, Grecia, Italia, Norvegia, Polonia şi alte ţări.

 În cadrul IMSP IMşiC activează 7 departamente ştiinţifice:

* Obstetrică şi ginecologie;

* Perinatologie;

* Pediatrie;

* Neuropediatrie;

* Corecţie chirurgicală a viciilor congenitale la copii;

* Imunologie şi microbiologic;

* Morfopatologie.

 

Personalități celebre

            În cadrul Instituţiei îşi desfăşoară activitatea cu succes academiciana Eva Gudumac, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şefa catedrei Chirurgie, Urologie, Ortopedie, Traumatologie, Anesteziologie şi Reanimatologie Pediatrică, director-coordonator al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu”, Om Emerit, decorată cu Ordinul Republicii.

 

Perspectiva dezvoltării IMSP IMC se conturează în modul următor:

* Un sistem medical modern;

* O Instituţie medicală bine amenajată şi înzestrată cu utilaj adecvat;

* Servicii medicale calitative, înalt specializate şi în volum necesar;

* Un sistem informaţional automatizat;

* Echitate şi egalitate;

* Specialişti de cea mai înaltă performanţă;

* Salarizarea în conformitate cu munca prestată;

* Crearea condiţiilor favorabile pentru protejarea sănătăţii colaboratorilor Instituţiei.

           

            Obiectivul primordial al Instituţiei vizează dezvoltarea nivelului obţinut de acordare a asistenţei medicale calitative prin implementarea noilor tehnologii, conlucrarea strânsă între colaboratorii IMSP IMC şi ai USMF „Nicolae Testemiţanu”, ceea ce va conduce spre o mai mare satisfacere a cerinţelor pacienţilor.

            Instituţia îşi va continua activitatea, având la bază o concepţie bine determinată: implementarea tehnologiilor bazate pe dovezi în profilaxia, diagnosticul, tratamentul şi recuperarea bolnavilor, elaborarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea calităţii managementului serviciilor medicale acordate mamei şi copilului, pornind de la necesităţile existente în ţară, crearea noilor condiţii de muncă făuritoare pentru colaboratori.

 

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.