Deplasări de serviciu în străinătate

 În scopul sporirii nivelului de transparență a activității autorităților/instituțiilor publice, în special în partea ce ține de eficiența utilizării finanțelor publice pentru deplasările de serviciu în străinătate, ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale, precum și structurile organizaționale din sfera lor de competență sînt obligate să asigure publicarea pe pagina web oficială a informației privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul acestora.(Decizia nr.94/2019)

     Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul IMSP Institutul Mamei și Copilului în perioada anului 2020-2022 și ianuarie-septembrie 2023

     Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul IMSP Institutul Mamei și Copilului în perioada anului 2017-2018 și ianuarie-septembrie 2019

     Informația privind deplasările de serviciu în străinătate de către personalul Centrului sănătatea reproducerii și genetică medicală în perioada 2017-2018 și ianuarie – septembrie 2019 La Centrul sănătatea reproducerii și genetica medicală

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.