Raport privind activitatea de cercetare și inovare a IMSP Institutul Mamei și Copilului

La 20 ianuarie 2017, în cadrul Academiei de Știință a Republicii Moldova, a fost prezentat Raportul privind activitatea de cercetare și inovare a IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2016. 

În cadrul acestuia a fost făcută o retrospectivă a proiectelor de cercetare realizate în 2016 și a avut loc trasarea obiectivelor pentru 2017.

Sergiu Gladun, Directorul IMSP Institutul Mamei și Copilului:

"Pentru anul 2017 ne propunem realizarea câtorva proiecte de perspectivă:

1. Recunoașterea activității de EMC a instituțiilor de cercetare care o oferă: acreditare cursuri, echivalarea orelor didactice pentru atestarea cercetătorilor pe domenii de specialitate.

2. Susținerea educației continue a colaboratorilor pentru consolidarea unei echipe de experți în domeniul Erorilor înnăscute de metabolism.

3. Sporirea finanțării și/sau co-finanțării proiectelor pentru a asigura procurarea reagenților și consumabilelor necesare pentru implementarea metodelor noi și algoritmelor de diagnostic elaborate și punerea în aplicare a echipamentelor noi.

4. Menținerea și extinderea colaborărilor internaționale în scopul creării consorțiilor de cercetare multidisciplinare internaționale și participării în proiecte internaționale în cadrul Horizon 2020."

În 2016, a fost publicat un număr de 190 lucrări științifice, dintre care 11 manuale, suporturi didactice, module și ghiduri practice.

 

Vezi raportul privind activitatea de cercetare și inovare a IMSP Institutul Mamei și Copilului *PDF

 

 Copyright © 2023. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.