Institutul Mamei și Copilului în susținerea refugiaților din Ucraina

Suntem martorii unor evenimente care cer deopotrivă solidaritate , implicare și acțiune din partea fiecăruia dintre noi. Din acest considerent IMSP Institutul Mamei și Copilului vine în sprijinul refugiaților din Ucraina și anunță că oferă GRATUIT consultații medicale inclusiv de urgență în domeniul obstetricii, ginecologiei, neonatologiei şi pediatriei (somatice şi chirurgicale).

Numerele de contact la care ne puteți contacta 24/7:

  • 022-52-36-21 - Unitatea Primiri Urgențe
  • 022 52-38-77 – Secția Internare Maternitate

Adresa noastră: mun. Chișinău, str. Burebista, 93

Puteti lasa mesaj si pe pagina noastră de facebook - https://www.facebook.com/IMSP.IMsiC/, vom sta la dispozitie pentru a va oferi suportul necesar.

Vă rugăm să distribuiți acest mesaj pentru a informa cât mai mulți cetățeni din Ucraina.

………………………………………………………….

Мы являемся свидетелями событий, которые требуют солидарности, участия и действий от каждого из нас. Именно поэтому Институт Матери и Ребенка приходит на помощь украинским беженцам и сообщает, что предлагает БЕСПЛАТНЫЕ медицинские консультации, в том числе неотложные, в области акушерства, гинекологии, неонатологии и педиатрии (соматической и хирургической).

Контактные телефоны, по которым вы можете связаться с нами 24/7:

  • 022-52-36-21 - Педиатрическое приемное отделение
  • 022 52-38-77 - Приёмное отделение родильного дома

Наш адрес: мун.Кишинев, ул.Буребиста, 93

Вы также можете оставить сообщение на нашей странице в Facebook - https://www.facebook.com/IMSP.IMsiC/, мы будем в вашем распоряжении, чтобы предложить вам необходимую поддержку.

Пожалуйста, поделитесь этим сообщением, чтобы сообщить как можно больше граждан Украины!

………………………………………………………….

We are witnessing events that require solidarity, involvement and action from each of us. That is why the Mother and Child Institute comes to the aid of Ukrainian refugees and announces that it offers FREE medical consultations, including emergency in the field of obstetrics, gynecology, neonatology and pediatrics (somatic and surgical).

Phone numbers where you can contact us 24/7:

  • 022-52-36-21 - Emergency Reception Unit
  • 022 52-38-77 - Maternity Hospitalization Section

Our address: Chisinau, 93 Burebista street

You can also leave a message on our facebook page - https://www.facebook.com/IMSP.IMsiC/, we will be at your disposal to offer you the necessary support.

Please share this message to inform as many citizens of Ukraine as possible!

 

 

 

 Copyright © 2023. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.