Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Funcţia

Nume/Prenume

Telefon

Vicedirector 

Janeta BULIGA

(22) 72 77 76

(22) 72 77 74

Șef secție oftalmologie

Ion CARASIC

(22) 72 81 47

Șef secție chirurgie oro-maxilo-facială

Ion LUPAN

(22) 72 81 14

Șef secție dereglări metabolice și malnutriții

Ala JIVALCOVSCHI

(22) 72 81 55

Șef secția combustii

Gheorghe VICOL

(22) 72 81 41

Șef secția ORL  

Mihail MANIUC

(22) 72 81 07

(22) 72 81 11

Șef secția reanimare și terapie intensivă nr.1

Mariana PORUMBESCU

(22) 72 81 18

Șef secția internare

Mariana SCRIPLIUC

(22) 72 77 39

Secția anesteziologie

Silvia CELAC

(22) 73 19 70

Laboratorul clinico- diagnostic

Elena SAVCIUC

(22) 73 19 45

Șef Centrul de Audiologie, protezare auditivă și reabilitare medico-pedagogică

Anghelina CHIABURU

(22) 72 98 54

Șef secția imagistică medicală

Eugeniu TALMACI

(22) 73 19 44

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Departament diagnostic

 

 

    Pentru a trata pacientul concret medicul, fie internist sau chirurg, pe lîngă experienţă şi intuiţie mai are nevoie de o serie de investigaţii şi analize,adică de un diagnostic exact. În această etapă de tratament, iniţială şi deosebit de important, se include Departamentul Diagnostic, condus de Dna Valentina Raşcov. Astăzi Departamentul asigură, practic, tot spectrul  investigaţiilor noninvasive funcţionale şi dispune de aparatura din cea mai performantă,cum ar fi: EcoCG cu regim Doppler-color, ecografe, electrocardiograf computerizat, spirograf computerizat, ecoencefalograf, electroencefalograf computerizat, computer tomograf ”Somatom ARTX”, sirescop CX, DUO-diagnost ş.a. Odată cu progresul tehnico-ştiinţific înfăptuit în medicină şi evoluţia activităţii Institutului, Departamentul Diagnostic nu numai că a ţinut pasul  cu realizările cele mai actuale şi importante din domeniu, dar a şi ocupat un loc de frunte în elaborarea ,implimentarea şi practicarea noilor metode de diagnostic şi evaluare a stării pacienţilor. În cadrul Departamentului  au activat şi activează  cu succes  medici şi asistenţi medicali de înaltă calificare,ce posedă la perfecţie  metodele performante de diagnostic. Datorită  acestor specialişti, toţi pacienţii se bucură de asistenţă medicală de calitate la timp.

 

  

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

   

Departamentul de Medicină Urgentă este o subdiviziune a IMSP IMșiC organizată în baza ordinului Ministerului Sănătății a RM № 43 din 22.01.2013,,Cu privire la instituirea departamentului și unității de primire urgențe ca subdiviziune structurală în cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești’’

   DMU acordă asistență medicală de urgență și programată în regim non-stop populației în conformitate cu actele normative în vigoare, ordinele și dispozițiile Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și de prevederile prezentului Regulament. DMU are următoarele componente funcționale:

      a) Spațiu pentru primire/triaj

      b) Spațiu pentru stabilizare/resuscitare a pacienților critici

      c) Birou de informație/documentare

      d) Sală de pansamente septice și aseptice

      e) Sală de proceduri

      f) Sală de aplicare a atelelor ghipsate

      g) Spațiu pentru evaluare și tratament imediat al pacienților

      h) Spațiu pentru evaluare și tratament al urgențelor minore care nu necesită monitorizare

      i)  Spațiu de consultanță și spitalizări programate

      j)  Spațiu pentru așteptare(rude și aparținatori)

      k) Spațiu de izolare

      l)  Salon cu paturi de observație a pacienților pînă la 24 ore

      m) Spații de depozitare

      n)  Spațiu de prelucrări sanitare

      o)  Spațiu pentru investigații paraclinice

      p)  Spații administrative(șef DMU,asistent superior)

      q)  Spații pentru personal(medici,asistenți,infermieri)

 

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

   Asistenta medicala acordata copiilor din Republica Moldova incepe odata cu darea in explotare a primului spital pentru copii si anume, Spitalul Republican  pentru copii in 25.12.1955, unde functionau  4 sectii pentru copii:

Sectia pentru copii de virsta fragila

Sectia pentru prescolari si scolari

Sectia IRVA, pulmonologie

Sectia de prematuri

      Odata cu numirea in functie de  Ministru al Ocrotirii Sanatatii al RM a ilustrului OM  Nicolae Testimiteanu, a fost initiata  organizarea  asistentei  medicale specializata  copiilor din  R.Moldova.

       Se mareste numarul medicilor specialisti in Policlinica Republicana de copii, care functiona din 1956 in incita Spitalului Clinic Republican de copii (SCRC), unde activau in functie de medici consultant in domeniile; cardioreumatologie- Galina  Liubomirschi; pediatrie  Frida  Kiperberg; neurologie  Nelli  Lurie; ORL Boris Brutman;chirurgie  Vasile  Roibu; oftalmologie  Vasile Bejenari si a.

         Policlinica Republicana  Consultativa pentru Copii  a fost infiintata  in 1958  pe linga Spitalul   Clinic   Republican de Copii  ce a fost  infiintat in  1956 ,care in prezent poarta numele fostului  medic-sef  Emilian Cotaga .  Odata cu fondarea Centrului Republican de  Ocrotire a Sanatatii  Mamei si Copilului ,policlinica este inclusa  in organigrama  respectiva   si amplasata  in cladirea  cu doua  niveluri  in care se afla astazi  Centrul de Planificare  a Familiei .Pe atunci in cadrul policlinicii activau 16 medici specialisti .

        Luind in consideratie  cresterea morbiditatii  si mortalitatii  infantile  ce necesita  mai multe   consultatii  calificate in diverse domenii ale  pediatriei ,in legatura cu ce a fost  initiata   constructia unei policlinici de  tip nou , cu 2 blocuri , A si B  ,a cite 4 etaje ,care  a fost data  in exploatare  la 31 decembrie  1983. Prima sefa a Policlinicii a fost d-a Zinaida Morari apoi d-a Nadejda Levodeanschii. Pe perioada anilor 1986 – 2013 timp de   27 ani in functie de medic sef a policlinicii activiaza d-a  Vera  Sofroni.

       Odata cu modificarea organigramei IMSP  IM si C, in urma carea a fost format  Departamentul  Cosultativ Specializat Integrat in componenta carea isi desfasoara activitatea  sectiile consultative copii si femei, in functie de sef. Departament Cosultativ Specializat Integrat este numit d.s.m. Grigore Paun care activiaza pina in prezent.

       Initial  fiind  480 vizite pe zi, treptat  numarul de vizite  au fost  in permanenta crestere  corespunzator  in anul 2005 - 33766 vizite ,in 2006  numarul  lor a crescut  pina la 55454 iar in 2014  pina la 160.000 vizite.

         Policlinica Consultativa  Copii de nivelul III  cu serviciile   paraclinice, imagistica , sonografie ,diagnostica functionala s.a ,constitue  veriga principala  in acordarea asistentei  medicale  consultative  ce include; examinarea ,tratarea , recomandari de conduita  etc. asigurind  prezentarea diagnozei  tacticii de tratament  concluziei respective.

         Odata  cu cresterea  numarului de solicitari  cu o gama  dispersata  de patologii  sau efectuat  schimbari in  structura statelor  de functii  atit  in   cadru sectiei consultative  copii cit  si femei.

      Asistenta consultativ  -  diagnostic este organizata  in cadrul  sectiei  consultative copii   pe 20 specialitati  de catre   35  medici  si  31   asistente medicale  si  in sectia consultativa  femei  de catre  10  medici ginecologi  si  9 medici  consultanti  cum ar fi : neurolog ,cardiolog ,endocrinolog ,internist ,mamolog  .s.a.

Asistenta principala a Departamentului Consultativ Specializat Integrat

d-na Anastasia Pascal 

           Istoria inseamna  stiinta ce studiaza dezvoltarea si modificarile  intr-un anumit   domeniu,  este scriere ce relateaza  fapte legate  de aceasta stiinta .

       Fiecare Institutie medicala   din  Republica Moldova  are istoria sa ,trecutul  si prezentul  sau iar aceasta inseamna  munca , activitate  enorma  si  efort depus pentru a stabili  sanatatea  populatiei .

       Arta de a ingriji si a satisface  nevoile fundamentale  ale omului sanatos  sau bolnav cere un mare angajament  si o mare responsabilitate  din partea  asistentelor medicale .

       Ajutorul  medical din RM are inceputuri   din timpul  domniei  lui Stefan cel Mare ,care a infiintat “Corporatia  nevoiasilor “ – o institutie obstesca  pentru cei bolnavi si nevoiasi.

       In Republica Moldova  prima scoala de felceri si moase  sa deschis in 1872,iar prima  promotie de  asistente medicale  a avut loc in iunie  1945.

       Spitalul Clinic Republican  pentru Copii a luat nastere  la 30.12.1955 in corespundere  cu decizia Sovetului Ministrilor RSSM nr.1469 R din 30.12.1955 si ordinul Ministerului Sanatatii din RSSM nr.7 din 09.12.55 pe baza spitalului orasanesc  de copii nr.3 ,unde se  acorda  asistenta medicala  copiilor din  RM.

         O parte  importanata a acestei institutii  a fost  si Policlinica republicana pentru copii  care este ca un pilon inportanat    a activitatii policlinicii, au fost asistentele medicale  care erau  alaturi de fiecare medic consultant,unde  ca asistenta  superioara  a  activat  d-na  Maria Ciapuc .

         Dupa transferarea  Policlinicii pentru copii  la ICSDOMS Msi C  in blocul  cu 2 etaje  in anul 1980 , ca asistenta superioara   activeaza d-na  Maria Serjantova  intre anii 1980 si 1988.

         Veriga  de  asistente medicale  era formata  din 15 persoane  ,in fruntea carora  se afla asistenta  superioara  Serjantova Maria . Din  ele mai activeaza  pina in present  d-na  Darie  Viorica, Pascal Anastasia, Scerban Dora  ,Caragherghe Ana  ,Lupan Elena  ,Rotari Zavastia  precum si d-na  Ciavdar Lidia registrator medical.

      Din anul 1989  se deschide  policlinica de  tip nou  cu 2  blocuri  A si B , a cite 4 etaje  ,unde in functie de asistenta  superioara  vine  d-na Babii Vera ,activind pina in anul  1991.

  Din aceasta perioada (1991) pina in present  a  luptat cu tot elanu sa aiba  un colectiv  unit de asistente medicale ,bine instruite , profesioniste   ,d-na Anastasia Pascal  asistenta superioara  care a activat in acest colectiv  ca asistenta medicala din 1978,avind sub aripa sa  un numar de 24 de asistente medicale

            La  momentul actual d-na Anastasia Pascal  (2015) activiaza  ca asistenta principala  a Departamentului Consultativ  Specializat Integrat  in  sectia consultativa copii   (35 de asistente medicale ) si sectia consultativa femei (19 moase)

            In acesti  aproape  37 de ani  de activitatea  se pote spune  cu toata convingerea  ca si-a dorit sa faca  ceva  pentru   profesia de  asistent medical cit si pentru cresterea  prestijiului  colegelor de breasla , pe care le-a educat  si indrumat  pe calea profesiei   alinind durerea pacientilor micuti .Permanent a  fost membra a comitetului  de asistente medicale  al IMSP IM si C ,participind la Congresul I si Congresul II si III  a  nurselor  cit si la   conferintele  nationale.

 

Serviciu endocrinologie –pediatrica functioneaza din 1965 dupa organizarea sectiei pentru maturi in SCR(spitalul clinic republican), unde se spitalizau copii in stare grava cu diabet zaharat tip.I, sef. sectie pe atunci Zinaida Anestiadi, in present d.h.s.m, profesor sef catedra endocrinolog a USMF “N.Testemitanu”

 In 1965 dupa ordinatura clinica pe specialitatea  endocrinologie pediatrica din or. Moscova  revine in R. Moldova  Zinaida  Moraru care in present sefa sectiei de  endocrinologie IMSP  IM si C  clinica  “ E. Cotaga” .

            Pe atunci copii erau primiti numai la consultatii din RM de o singura persoana, ( copii gravi  de diabet se internau in sectia pentru maturi la SCR ).

In anul 1975 s-a deschis  sectia de nefrologie pediatrica unde au fost incluse 10 paturi pentru copiii cu maladii endocrinolologice.

           Odata cu  intemierea IMSP IM si C  in  anul1971, policlinica trece in incinta acestei clinici unde d-na  Zinaida  Moraru e sefa policlinicii si face primirea a intregului flux a pacientilor endocrini.  In 1974 Zinaida  Moraru  este  inaintata in functia de  medic sef adjunct  pe policlinica.

In 1978 in sectia de endocrinologie   activeaza Vera  Sofroni ca medic endocrinolog  la cele 10 paturi  in sectia de nefrologie,  consultind totodata bolnavii  din sectiile clinicii E. Cotaga. 

In luna iulie  1985 in clinica E. Cotaga  se deschide sectia endocrinologie   unde activeaza pina in present ca sefa de sectie Zinaida Moraru.

 Din 1985  in policlinica IM si C  consultatiile sunt efectuate de  Vera Sofroni ca medic consultant endocrinolog. 

 

Serviciul specializat de cardioreumatologie, isi incepe activitatea incepind cu  anul 1967 odata cu deschiderea sectiei specializate  de cardioreumatologie,in calitate de medic  cardioreumatolog consultant in Policlinica Republicana pentru copii activeaza d-na Nadejda Levodeanschi activind totodata ca medic consultant in sectia de cardioreumatologie 

 incepind cu anul 1964.

        Cu venirea in functiede de medic sef al Spitalului Clinic Republican pentruCopii a Omului cu daruire profunda in Organizarea ocrotirii sanatatii copiilor dl. Emilian Cotaga (1962), se pregatesc cadre medicale pentru acordarea asistentei medicale specializate in institutiile  din  republica cit si peste hotare, Moscova, Sant Peterburg si a.

         Perfectionare pe cardioreumatologie primeste d-na Levodeanschi Nadejda in a 1966 in Institutul de stat pentru perfectionarea medicilor din Sant Peterburg, apoi Moscova.

         In anul 1981 se da in explotare Policlinica Republicana de copii si maternitatea unde ca medic sef adjunct pe policlinica si sefa policlinicii de copii este numita Zinaida Moraru.

         Incepind cu an. 1983 – 1986 activeaza ca medic sef adjunct pe policlinica Nadejda Levodeanschi, concomitent detine si functia de reumatolog al Policlinicii Republicane de copii.

          Pe perioada an 1986 – 1993 dna. Nadejda Levodeanschi,  este transferata in functie de medic sef adjunct a spitalului municipal pentru copii Nr.2.

          Prin ordinul   MS al RM pe perioada an. 1993-1995 se transfera in functie de  medic sef adjunct al spitalului clinic Republican de copii, concomitent   indeplinind si functia de cardioreumatolog.

          Pe aceasta perioada, fiind medic  curator pediatru-reumatolog in raioanele Republicii Moldova cu desfasurarea activitatii organizator- metodice in acordarea asistentei medicale copiilor cu maladii reumatismale.

         Actualmente in sectia consultativa copiii a DCSI ca medic pediatru-reumatolog activeaza  dna. Nadejda Levodeanschi unde se acorda asistenta medicala consultativa copiilor din RM cu maladii reumatismale: febra reumatismala, cardiopatii cronice  reumatismale,  artopatii reactive, atrita reumatoida, maladii difuze a tesutului conjunctiv, sclerodermia sistemica, lupus eritematos sistemic, dermatomiozita si a. 

          In acordarea asistentei medicale copiilor din RM cu maladii reumatismale un aport considerabil este  acordat de  prof. univer.  doc. habilitat in medicina D-na Revenco, pentru ce aduc multumiri si profund respect. 

Serviciul neurologie pediatrica din RM isi incepe activitatea  din anul  1956  la baza  policlinicii  republicane  de copii care isi desfasura activitatea pe linga Spitalul Clinic Republican pentru copii.

        In Policlinica  activau  medicii   Lurie N.I si Robicev  L.A,mai tirziu a inceput  sa activeze  si medicul Svetlana  Russu.

        Primirea se efectua in baza indreptarilor  din raioane  cit  si orasenesti ,copii se consultau  de la virsta 0-14 ani, la necesitate copii erau consultati de catre alti medici consultanti cum ar fi; oftalmolog  (Bejenari V .F), logoped  (Filimonova A .F, Goncear I. N),surdopedagog (Pascari L. A) si genitician (Vasilovscaia  M.G ).

       Ca forma nozologica predomina diagnoza  “Encefalopatile  perinatale,  pe vremea acea era  unica sectie  de neurologie  pentru toate virstele.

        Incepind cu  anul 1980 in  policlinica de copii  al Institutul Mamei si Copilului unde, sefa de policlinica  activa  d-na  Z.Morari, in functie de  neurologi  activau medicii consultanti   d-l  Lurie N.I  si d-na  Batir  V.M.

         Pe parcursul  anilor au mai fost angajati temporar in functii medicii Turcan A.T , Cucu M si Lisii  G.

         In diagnostcarea maladiilor neuro-pediatrice  au fost  introduse noi metode  de  diagnosticare, cum ar fi;  – EEG si Echo –EG.

         Incepind cu an. 1989 cind policlinica trece in sediul nou sunt angajati si ailti medici consultant pediatric-neorologi,cum ar fi;  medicii, Batir V,Caraman N,Cuznet L, Scudilenco N,Schibenco L, ce activiaza pina in present.

         Actualmente exista posibilitatea  de aefectua investigatii  de inalta performanta : EEG computerizata ,Echo- Eg ,doplerografia vaselor cerebrale ,tomografia computerizata  cerebral si spinal ,rezonanta magnertica  nucleara .

         A fost deasemenea  introdusa metoda  psihologica  de examinare,la necessitate bolnavii sunt spitalizati in setiile de neurologie ,neurochirurgie  si reabilitare, bolnavii complicati sunt consultati de colaboratorii  catedrei :profesorul I. Iliciuc, conferentiarii; A. Rotari si S Hadjiu.

        Impreuna  cu medicii activiaza permanent  asistentele medicale: Darii V ,Rotarai Z, ,Lozan S,Cebotari A. 

        Actualmente ca nozologii predomina  in diagnostic sunt :sindromul convulsiv ,leziuni organice  a SNC ,retard mintal,pedagogic delasati ,neurozele.

 Serviciul Ultrasonografie  ca  metoda  moderna de investigatie ecografica reprezinta una dintre cele mai importante progrese tehnico –logice  ce au intrat in uzul clinic curent  al tuturor specialitatilor   medicale  in ultimele patru decenii.

       In acest sens   este astazi de neconceput  unitatea spitaliceasca  sau ambulatorie, idiferent  de profilul  ei care sa nu apeleze  la serviciile  diagnostic oferite  prin practicarea  ecografiei.

      La  finele anului 1989 cind afost deschisa policlinica  consultativa  pentru copii  a fost format si colectivul  de medici  de diferite profiluri, printre ei activau si medici ecografisti; O.Zabolotnaia  apoi V.Darie ,G.Moisa, N.Feghiu .

      S-a lucrat cu aparatele ecografice  “Ausonics “, “Sim -300”,”Siemens-SL”,”Tosiba “.

        Se efectuau  examinare ecografica  a organelor abdominal  si a bazinului mic ,neurosonografia  prin fontanela  .apoi cind policlinica  consultativa  pentru copii a fost dotata  cu aparat “Tosiba” se mai efectuiaza  glanda tiroida ,glandele mamare la fetite ,scrotal ,organelle superficial  si s-a inceput  efectuarea ecografiei  de sold. 

       Deci pacientii  care doresc sa  se examineze  in cadrul  Departamentului Consultativ Specializat  Integrat  pot beneficia  de investigatii  ecografice   efectuate de specialisti  cu categoria superioara. 

          Serviciul oftalmologic din cadrul sectiei   consultative  pentru copii  activeaza din anul 1981 , cabinetul a fost  transferat  din policlinica  pentru copii  a clinicii “ E .Cotaga” ca medic oftalmolog active dl.V. Bejenaru.

       Conform  necesitatilor a mai  fost deschis un cabinet oftalmologic unde active ca medic dl. V. Stancu, din anul 1986  in functie de medic oftalmolog isi incepe activitatea da.A. Balica  iar din 2012 activeaza ca  medic oftalmolog da.V.Verejan.

       In  cabinetele oftalmologice  se acorda  ajutor  consultativ  bolnavilor  trimisi din  raionaele  republicii de catre medicii specialist sau medicii de familie, deasemenea pacientii indreptati de catre medicii consultant din cadrul sectiei consultative copii; neurolog ,neurochirurg ,nefrolog ,pediatru  s.a. sau medicii din sectiile spitalicesti a IM si C

        Cabinetele oftalmologice  sunt dotate cu aparatura  si utilaj modern ,sint folosite  metode contemporane  de diagnostic si tratament (skiascopia ,refractometria ,biomicroscopia ,oftalmoscopia ,perimetria ,)s.a. 

          La indicatii bolnavii sunt trimisi   la consultative si spitalizare  in sectia oftalmologie  a clinicii”E.Cotaga”. 

Serviciul Diagnostic functional     

       Una dintre subdiviziunile  de baza  ale IMSP IM si С este sectia Diagnostic functional :Sectia este infiintata in 1985 ,in functia de sefa sectiei  este numita  d-na Olga Belîi care activiaza pina in present.

      Spectrul de investigatii functionale atit  pacientilor  din sectiile stationarului  cit si din  sectiile consultative  fiind supra solicitate  , din aceasat cauza in anul 1996 se  divizeaza sectia Diagnostic functional ,o parte din ea trecind in policlinica consultativa.

        La ora  actuala activeaza 2 medici :Dugneanu Natalia, Miriuta Galina si Gori Ludmila,  inpreuna  cu asistentele medicale Baxan Eugenia si Stropsa Neli.

         In incinta policlinicii  consultative  pentru copii  se efectuiaza   urmatoarele investigatii  neurologice :

- M-ECHO   - este o metoda cu ultrasunet ce permite de a  strabate si de a reflecta  diferite structuri craniocerebrale ,aflate la diferite  distante  fata de punctual  de emitere  a ultrasunetelor . Aceasta metoda  permite depistarea unor patologii  supratentoriale  (hematoame  subdurale ,epidurale ,tumorile frontoparietale ,hipertensiune intracraniana ,sihidrocefaleei).

 

- Doppler vaselor cerebrale  extracraniene  - este o metoda  de examinarea a vaselor  magistrale carotidiene  vertebrale si a ramurilor lor ,permite identificarea leziunilor ateromatoase  ale bifurcatiei  carotidei ,determinarea diametrului  vaselor ,gradului de stenozare  si de ocluzie .

 

- EEG -  inregistreaza activitatea electrica spontana  generata de cortexul cerebral ,unde neuronii corticali   sint influentati  de structurile subcorticale,de formatiunea reticulara  a triunhgiului cerebral .aceasta metoda  este eficienta mai  ales  in epilepsie  generalizata  si cea  de focar .

    Deasemenea se indica  in diferite patologii neurologice ca : accidente vasculare cerebrale ,traumatizme cranio-cerebrale ,tumori cerebrale.

     Prioritar  pentru aceasta metoda este ca sint examinati  copii de la 1 an in stare de somn  fiziologic sau medicamentos.

 

Serviciul de alergologie  pentru prima data in Republica Sovetica Socialista Moldoveneasca a fost organizat in cadrul  Policlinicii Republicane Consultative  copii in ianuarie 1972.

      Au fost deschise doua cabinete: unul pentru consultarea pacientilor , al doilea pentru proceduri.

       Primul medic alergolog care a activat  la deschiderea cabinetului a fost da. Lilia Poleacov cu asistenta medicala Galina Tudorean.

       In cabinetul de proceduri se efectuau teste cutanate cu alergeni: de menaj,  polen, bacteriali,  alimentari si tratamentul de hiposensibilizare specifica.

       Vreau sa mentionez ca medicul Lilia Poleacov a fost un medic de inalt profezionalizm, care a muncit cu abnegatie si a desfasurat o activitate vasta  in alergologie pediatrica.

       In august 1980 activitatea in cabinet a fost preluata de medicul  pediatru alergolog da. Agrepina Vrabie, care o perioada a activat  impreuna cu Lilia Poleaco si numai in a.1982 a trecut perfectionarea pe alergologie in or. Cazani  la  ГИДУВ

 ( Institutul de stat de perfectionare  a medicilor in numele Lev Lensu),si activiaza pina in present.

       Un ajutor considerabil in toata perioada de activitate a cabinetului a fost acordata de cadrele de pediatrie ale USMF “ N. Testimiteanu” de profesori: Victor Gheteul,  Marc Rudi, Ecaterina Stasii, conferentiarii Stefan Vodeavlo, Suzana Sif.

       Un rol deosebit in activitatea cabinetului le revine asistentelor medicale: Svetlana    Mosu    , Zinaida Cabacenco, Nina Harghel.

       La momentul actual serviciul  alergologic asigura consultatii  pacientilor  din republica si din or. Chisinau, care sunt trimisi cu tot spectrul de boli alergice: astm bronsic, dermatite atopice, urticarii, edem Quvnke, polinoze si a.

       In ultimul deceniu implementeaza noi metode de diagnostic a maladiilor alergice: identificarea  alergenilor incrimsuate in procesul patologic, determinarea statutului  imun al pacientilor.

       Cabinetul alergologic activeaza in strinsa legatura cu sectia de alergologie, unde se indreapta si se trateaza copii cu maladii alergologice.  Sectia  e condusa de Tatiana  Gorelco, doctor in medicina.

       In sectie mai activeaza Tatiana Culesin – doctor in medicina si Georgeta Rusu -  medic de categorie superioara.

       Un ajutor deosebit in consultatia pacientilor ne ofera sefa sectiei da. Tatiana Gorelco si medical Tatiana Culesin.

 

        De la data 02.06.2014 in cabinetul alergologic mai activeaza un medic alergolog, tinar specialist Natalia Buraga, care a terminat secundariatul si care   s-a aratat ca un specialist bine pregatit. 

  Serviciul pediatrie

     Deservirea   pacientilor este organizata de la ora 8.00 – 17.00, se adreseaza copii cu indreptare si programare, ca si copii fara indreptare , fara programare. Pacientii sunt de diferite virste: de la 4 – 5 zile pina la 18 ani, din diferite localitati din Republica Moldova.

      Mai des ce se intilnesc,  patologiele respiratorii; rahitism carential gr. I – II;

  sindrom de malobsorbtie;  anemii ;  adresari cu patologii acute cit si acutizari a patologiilor cornice pe diferite sisteme si organe si a.

       D-na medic pediatru Bejenari Ludmila se ocupa cu copii carora parintii au participat la lichidarea catastrofei avariei care sa produs la central atomic  Cernobil carora  li se efectueaza  examenari detaliate cu recomandatii de profilaxie, reabilitare si  tratament.

      Medicii pediatrici colaboreaza  strins cu colaboratorii catedrelor USMF in domeniul  consultarii bolnavilor complicati pentru aprecierea corecta a conduitei de investigatii si tratament.

       La fel colaboram si internam copii in sectiile IMSP IMC:   sectia patologia n/n, gastrologie, cardiologie, pulmonologie si altele. 

       Copii ce se adreseaza la ora tirzie, se consulta de medic si se trimit de urgent daca sunt in stare grava sau grav mediu la sectia  “DPU”- departamentul de primiri urgente  unde pacientii se monitorizeaza si se acorda ajutorul de urgenta cu examinari in dinamica si tratament conform maladiilor in cauza, cu urmatoara spitalizare la necessitate. 

   Serviciul cardiologic revenind la  istoria de dezvoltare  a cardiologiei  pediatrice este necesar  de-a studia  evolutia acestei  specialitati  pe parcursul multor ani.

    Pina in anul 1967  copii cu afectiuni cardiace erau spitalizati  in 2 sectii  de pediatrie generala  in spitalul clinic Republican pentru copii (o sectie de la 0-3 ani ,iar alta pentru copii pina la 18 ani ).

     In aceasta perioada postbelica  numarul copiilor cu vicii  cardiac dobindite  era aproximativ  de la 4 mii pina la 7 mii  de pacienti  ca rezultat  a complicatiilor  febrei reumatismale ,de aceea Ministerul Sanatatii  pentru o cercetare mai  profunda  acestui contingent   de copii deschide sectia de reumatologioe pediatrica .

     In aceasta perioada  in afara de radiografia cordului  a aparut examinarea  a ECD ,mai apoi a fost introdusa  stenocardiografia ,balistodinamocardiografia .

      Dupa introducerea  profilaxiei  bolilor provocate de streptococul  Beta –hemolitic  din grupa A  cu Bicilina  5 ,in toata republica  numarul copiilor  cu vicii dobindite  sa micsorat  si s -a creat  o realitate  de a studia si malformatiile  congenital  de cord  si sectia a fost numita  din  1975  -cardioreumatologie .

      Imlimentarea  mai tirziu  a noilor tehnologii:ecocardiografia ,Hollter –monitoring  ECG,Holter a tensiunii  arteriale  la pacienti cu  hipertensie  arterial ,cresterea numarului copiilor  cu boli cardiac  (malformatii  congenital  ,miocardite ,cardiopatii)  a stat  la baza  deschiderii  separate a sectiei  de cardiologie  (1995).

      Personal am fost angajata  in anul 1977 in sectia de cardiologie  iar din 1983 in legatura cu deschiderea   spitalului clinic Republican  de copii Nr 2  in calitatea de medic  pediatru –reumatolog  ala Policlinicii republican  pentru copii in 1989 –cardioreumatolog ,iar di 1995 in calitatea de cardiolog .

      In primii ani de activitate  annual in total erau consultati de la 6400 pin ala 5960  copii.

    Din 1955 numarul copiilor consultati  anuala este de 4000- 3330 .Probabil odata cu micsorarea natalitatii a scazut si numarul copiilor .

     Din  maladiile depistate pe primul plan  sunt anomaliile  minore de cord ,apoi malformatiile  de cord  ,cardiopatii  toxico infectioase ,dereglari  de ritm  si stare  dupa interventie chirurgicala .

     Din lucru organizator  in ultimii ani  conform  protocoalelor  nationale in domeniul  cardiologiei pediatrice   am efectuat  protocoale  locale  pe malformatii de cord ,dereglari de ritm ,miocardite acute .

      Odata cu deschiderea sectiei  de cardiochirurgie  pediatrica in spitalul  clinic republican  copii sunt consultati  de cardiocghirurgi ,in stare mai grea pacientii  se spitalizeaza  in sectia de cardiologie. 

      In primii ani de activitatea in policlinica se efectuiaza   radiologia cordului ,ECG,mai apoi a fost   introdusa  stenocardiografia ,apoi ecocardiografia  si in present  ecocardiografia Doppler –color. 

Secţia consultativă femei a DCSI IMSP IMşiC

medic coordonator - Victor Burunciuc,

obstetrician-ginecolog, categoria superioară

Reţeaua instituţiilor medicale, care acordă asistenţă medicală perinatală la trei niveluri diferite pe ţară, formează, în ansamblu, Serviciul Republican Asistenţă Medicală Perinatală. Un rol important în această structură revine secţiei consultative pentru femei, în cadrul Departamentului Centralizat Specializat Integrat al IMSP IMşiC  Policlinica şi-a inceput activitatea odată cu deschiderea maternităţii, în anul 1982.

Secţia  consultativă pentru femei este amplasată într-o clădire separată, dispune de 23 cabinete:

·        cabinete pentru consultaţia gravidelor, ginecopatelor;

·        cabinet pentru consultaţia lăuzelor internate la etapa II;

·        2 cabinete pentru patologia colului uterin;

·        2 cabinete USG si a.

Aici  activează 19 medici (obstetricieni-ginecologi, internişti, endocrinolog,  cardiolog, neurolog, mamolog, imagişti) care oferă următoarele servicii:

·        consultaţia obstetrician-ginecologului (planificarea familiei, avortul fără risc, infecţiile sistemului urogenital, rezolvarea sarcinii cu anomalii de dezvoltare );

·        consultaţii şi tratament specializat în patologiile de fon şi precanceroase a organelor genitale.

·        consultaţiile altor specialişti (endocrinolog, internişti, neurolog, cardiolog, mamolog ).

·        examen USG înalt calificat la gravide şi ginecopate.

·        consultaţii a colaboratorilor departamentului ştiinţific şi a catedrei obstetrică şi ginecologie a USMF ,,N. Testimiţeanu”.

 

  Serviciile consultative şi diagnostice se acordă la adresarea directă a populaţiei, în baza biletelor de trimitere din raioanele republicii şi în baza contractelor încheiate cu diferite companii şi agenţi economici. 

De serviciile secţiei consultative femei benificiază în medie pe an  circa 45 000 de paciente din republică.

         Succesul este asigurat de înaltul profesionalism al specialiştilor , dar şi de activitatea bine organizată a personalului medical mediu. 

         Secţia consultativă serveşte şi în calitate de centru consultativ-metodic pentru colegii medici obstetriciani-genicologi şi moaşele instituţiilor din Republica Moldova.

 

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

 

 

    Centrul de Sănătate a Rreproducerii și Genetică Medicală este subdiviziune internă a IMSP Institutul Mamei și Copilului. Scopul principal al activităţii Centrului este efectuarea cercetărilor ştiinţifice aplicate şi acordarea asistenţei medicale specializate, înalt calificate, în domeniul reproducerii umane şi geneticii medicale, cu ulterioara implementare a rezultatelor obţinute în practica cotidiană a ocrotirii sănătăţii.

  

 

Centrul include următoarele structuri funcţionale:

 

Secţia Sănătatea Reproducerii

care acordă asistență medicală pacienților din republică în domeniul planificării familiale și reproducerii omului, bazată pe realizările moderne ale științei și practicii medicale. 

Sarcinile de bază ale secției sănătatea reproducerii sunt:

- Planificarea conceperii și nașterii unui copil.

- Preîntâmpinarea unei sarcini nedorite.

- Acordarea asistenței calificate femeilor cu dereglări ale funcției reproductive.

- Acordarea asistenței calificate bărbaților.

- Pregătirea adolescenților către viața de familie.

 

Serviciul Andrologic

Acordarea asistenței calificate bărbaților prin:

- Consultația pacienților cu probleme de sterilitate masculină.

- Efectuarea spermogramei.

- Consultația pacienților cu dereglări sexuale (sexopatolog).

 

Serviciul Sănătate tineri și adolescenți

 Pregătirea adolescenților către viața de familie prin:

  - Instruirea în problemele educației sexuale și acordării serviciilor medicale adolescenților.

- Consultarea tineretului în problemele prevenirii unei sarcini nedorite, contracepției ca urgență după un act sexual neprotejat; prevenirii bolilor cu transmisie sexuală; pregătirii către viața de familie;

- Lucrul informațional-educativ.

 

Secția Genetică Medicală care are în componență:

                   Laborator citogenetic, unde anual se efectuează:

- în jur de 600 examinări citogenetice prenatale în rezultatul amniocentezei în scopul preîntâmpinării nașterilor cu maladia Down și alte aberații cromozomiale;

- circa 600 examinări citogenetice postnatale în scopul diagnosticului rearanjării cariotipului pacientului, folosind tehnici contemporane.

 

Laborator Screening neonatal

la Fenilcetonurie, prin testarea fișelor de la nou-născuți, in jur de 40000 anual, parvenite de la toate maternitățile republicii;

Screening selectiv la fibroză cistică prin efectuarea testului sudorii la copiii suspecți. 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.