Seminar Științific de profil

În data de 08.07.2016, ora 14:30, în incinta IMSP Institutul Mamei și Copilului (mun. Chișinău, str. Burebista, 93, bloc pediatric ) va avea loc ședința Seminarului Științific de profil specialitatea 322.01 „Pediatrie și Neonatologie“.

Ordinea de zi :

Discutarea și aprobarea tezei de doctor habilitat în științe medicale a competitoarei Ala Donos, dr.șt.med., conferențiar universitar la tema „ Pneumonia comunitară la copii: particularități epidemiologice, etiopatogenice, clinico-imunologice și programe de recuperare“ (specialitatea: 322.01 „Pediatrie și Neonatologie“).

 

Consultanți științifici:

Ştiuca Svetlana, dr.hab.şt.med., profesor  universitar.

Prisacari Viorel, dr.hab.şt.med., profesor  universitar, m.c. AȘM

Spînu Constantin, doc. hab.şt. med., profesor universitar.   

                                   

Referenți oficiali:

Constantin Iavorschi – dr.hab.șt.med., profesor universitar.

Victoria  Bucov – dr.hab.șt. med., profesor cercetător.

 

Președintele Seminarului Științific de profil:

Mihu Ion – dr.șt.med., profesor universitar.

Secretar științific al Seminarului Științific de profil.

Holban Ala – dr.șt.med., conferențiar universitar.

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.